ZGODOVINA KLUBA

ZGODOVINA KLUBA

Društvo borilnih veščin Komenda je bilo ustanovljeno leta 2011. Pred tem je njegov predsednik in trener Boštjan Veinhandl v Komendi deloval kot podružnica Ju-jitsu kluba Sibor iz Kočevja. Z ustanovitvijo samostojnega društva se je delovanje razširilo tudi na sekcije juda, boksa in ju – jitsa, s katerimi se ukvarja še danes. Boks se je najbolj razvil v Kamniku, kjer se danes izvaja v Boksarskem klubu Hayat. Boštjan je prvič v zgodovini pripeljal judo tako v Komendo, kot tudi v Kamnik, naredil predstavitve po šolah in zasnoval prvo skupino petnajstih otrok v Center Pinea, ki so trenirali judo. Pomagali so mu trenerji iz JK Sokol. Leta 2014 je skupaj z Janjo Lamut iz Judo kluba Bežigrad ustanovil Judo klub Kamnik. V njem je kot podpredsednik in trener deloval vse do januarja 2016. To je bilo ključno prelomno leto, ko so se začele v DBV Komenda dogajati velike spremembe. Klub je začel delovati samostojno, saj smo se odločili, da želimo omogočiti vadbo otrokom in odraslim vseh starostnih skupin. Postavili in zasnovali smo samostojen in samozadosten klub, ki ni več podružnica večjega kluba, ampak omogoča vadbo vsem, v svojem domačem okolju. Povečalo se je število članov in trenerjev. Delovanje društva se je razširilo na občine Komenda, Kamnik, Mengeš in Trzin. V letu 2015 je Društvo borilnih veščin Komenda postalo uradna članica Judo zveze Slovenije. S tem smo se začeli samostojno udeleževati vseh tekmovanj doma in v tujini.